سامانه پیامک تبلیغاتی | اس ام اس پنل | پیامک تبلیغاتی

سامانه پیامک

سامانه پيامک تبليغاتي پيشرو ارتباط نرم افزاري قدرتمند جهت ارسال ، دريافت و پردازش پيامك (SMS) است كه كاربران اين سامانه بدون نياز به هيچگونه سخت افزار ( اعم از gsm modem) و تجهيزات جانبي و تنها با اتصال به شبكه اينترنت مي توانند از تمامي امكانات سامانه جهت اطلاع رساني و ساير قابليتهاي ارائه شده بهرمند گردند.

لذت شيرين بازاريابي پيامکي را با سامانه پيامک پيشرو ارتباط تجربه کنيد.

شايان ذکر است که سامانه پيامک پيشرو ارتباط علارغم ديگر نرم افزارهاي موجود که شما را ملزم به خريد هاست و دامين مي کنند بي نياز کرده و توسط سرور اختصاصي قدرتمند که براي اين منظور در نظر گرفته شده است در هر دقيقه ۲۰۰۰ پيامک (اس ام اس) ارسال نماييد.

همچنين قابل توجه است که با توجه به طراحي و توليد سامانه پيامک توسط برنامه نويسان پيشرو ارتباط اين امكان وجود دارد كه بتوان بر اساس نياز شركت ها و سازمانها تغييراتي در سامانه ايجاد نمود.

پنل S7

999.000
999.000
 • خط اختصاصی 8 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S6

499.000
499.000
 • خط اختصاصی 9 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S5

259.000
259.000
 • خط اختصاصی 10 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S4

119.000
119.000
 • خط اختصاصی 12 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S3

99.000
99.000
 • خط اختصاصی 14 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S2

49.000
49.000
 • خط اختصاصی 14 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته

پنل S1

24.000
24.000
 • خط اختصاصی 14 رقمی
 • ارسال کدپستی
 • ارسال کشوری
 • ارسال نقشه گوگول
 • ارسال مشاغل کاربردی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال هوشمند با نام
 • ارسال متناظر
 • ارسال از موبایل
 • گزارش ارسالی مخابراتی
 • گزارش دریافتی
 • کدخوان
 • نظر سنجي پيامکي
 • مسابقه با قرعه کشي
 • منشي پيامک
 • پيامک مناسبت و يادآوري
 • پاسخ تبليغاتي
 • انتقال به URL
 • ارائه API( وب سرویس )
 • درج متون سریع
 • انتقال پيامک (Divert)
 • تراکنش های مالی
 • تنظیمات سامانه
 • شارژ الکترونیک
 • راهنمای سامانه
 • پشتیبانی 24 ساعته